αδ

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά 2013


Προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά 2013

Ο θεσμός της Δια Βίου Μάθησης προέκυψε ως ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας από το 1960 και μετά. Η σχηματοποίηση και ανάπτυξή του στοχεύει στην ύπαρξη διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία, υπό το κράτος της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, της πληθώρας νέων γνώσεων και της διαχείρισης του όγκου της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβάλλει την παράλληλη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεγάλο αριθμό γνωστικών πεδίων. Με τη συνεχή καλλιέργεια της γνώσης και της ικανότητας, είναι αποδεδειγμένο ότι, η μάθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας χώρας, ιδίως στις μέρες μας, κατά τις οποίες ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι σημαντικά αυξημένες. Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, υλοποιούν Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας σε ποικίλα γνωστικά πεδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου